Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Сільськогосподарський кооператив

Джерела формування майна сільськогосподарського кооперативу

Основними джерелами формування майна кооперативу є:
 • вступні внески членів кооперативу;
 • паї та додаткові паї членів кооперативу;
 • паї та додаткові паї асоційованих членів кооперативу;
 • цільові внески членів кооперативу;
 • фінансові позички, кредити;
 • товарні кредити;
 • майно, добровільно передане кооперативу його членами;
 • кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;
 • кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
 • фінансова допомога;
 • лізинг;
 • оренда основних засобів;
 • ресурси сільськогосподарських підприємств;
 • ресурси споживчої кооперації;
 • інші надходження, не заборонені законом.
Основним та найреальнішим джерелом формування майна кооперативу є пайові внески. Вони можуть сплачуватися майном, майновими правами та/або грішми. У період завершення врегулювання майнових відносин на селі ще є реальна можливість залучити частину того майна, котре ще залишилось, для формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Як показала практика, процес створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та формування його матеріально-технічної бази на основі майнових паїв є досить складним. Без кваліфікованої консультаційної допомоги, розробленого практичного механізму, належного юридичного і економічного супроводу сільським громадам самостійно цю проблему не вирішити.

Під час формування матеріально%технічної бази кооперативів у Згурівському районі, зокрема, СОК «Жуковський», «Новооржицький» і «Добробут», у Ставищенському районі СОК «Лідер», та у Макарівському районі СОК «Джерельце», СОК «Слобода» та інших були застосовані та відпрацьовані різні механізми залучення майна спільної власності громадян, а саме:
 • передача майна в довготермінову оренду (орендна плата видається безпосередньо кожному співвласнику, вона не повинна бути нижчою від 1% від вартості майна);
 • продаж майна кооперативу на виплату (рекомендований термін розстрочення платежу – 2-8 років);
 • передача майна в довготермінову оренду з правом викупу;
 • передача майна в користування;
 • передача майна до пайового фонду кооперативу;
 • передача майна до неподільного фонду кооперативу.
Першою умовою юридично обґрунтованої та законної передачі майна сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу за будь-якою із зазначених схем є завершення процесу оформлення права власності на майно, що перебуває у спільній частковій власності. Співвласникам майнових паїв після одержання майнових сертифікатів потрібно укласти договір про спільне володіння, користування та розпорядження майном. Для цього слід визначити та узгодити:
 • перелік співвласників майна із зазначенням для кожного з них розміру частки майна, що перебуває у спільній частковій власності;
 • порядок розподілу доходів від використання майна, що перебуває у спільній частковій власності;
 • порядок обрання уповноваженого з числа співвласників, який буде представляти інтереси інших під час дії договору, його повноваження, порядок контролю за його діяльністю і відповідальність;
 • умови виділення в натурі частки з майна, яке перебуває у спільній частковій власності;
 • умови переходу права власності на частку в майні співвласників. Також слід обумовити в договорі певні обмеження щодо можливості розпорядження своєю часткою за певних умов або на певний період часу (якщо спільне майно буде перебувати в оренді тощо).
Слід пам'ятати, що Договір про спільне володіння, користування та розпорядження майном буде дійсним лише тоді, коли він підписаний особисто кожним із співвласників, а їхні підписи завірені сільським головою. Крім того, потрібно, щоб кожен співвласник підписав довіреність на ім‘я уповноваженого, яка теж завіряється сільським головою.

Наступним етапом має бути створення Спілки (об‘єднання) громадян – співвласників майна на загальних зборах співвласників майна (рекомендована кількість співвласників для створення Спілки – від 50 осіб, Спілка співвласників не є юридичною особою, вона створюється шляхом легалізації у виконавчому комітеті сільради).

Спілка має прийняти від підприємства-правонаступника майно, що належить співвласникам, на підставі акту приймання-передачі майна, який підписує уповноважений Спілки та власник (уповноважена особа) сільськогосподарського підприємства.

Після прийняття майна уповноважений (Голова комітету Спілки) проводить державну перереєстрацію транспортних засобів та об‘єктів нерухомості, що належить співвласникам (перереєстрація транспортних засобів здійснюється на одного із співвласників за їхнім рішенням чи на орендаря без права відчуження). Для того, щоб зареєструвати отримане нерухоме майно, уповноважена особа має подати заяву до БТІ про виготовлення технічного паспорта на кожен об‘єкт нерухомості або видачу його копії. Після одержання технічного паспорта співвласники звертаються до органів місцевого самоврядування із заявою про видачу свідоцтв про право власності на кожен об‘єкт нерухомості. (До заяви додаються: технічний паспорт; копія договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном; копія акту приймання-передачі майна від підприємства-правонаступника; рішення зборів співвласників про оформлення права власності на майно). Отримавши свідоцтва, співвласники реєструють право власності на нерухоме майно в БТІ.

Найпростіше передавати майно кооперативу в довготермінову оренду або передача майна в користування.

Одним із кращих варіантів є передача майна (майнових прав) до неподільного або пайового фонду сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

Головна умова залучення до цих фондів майна, що перебуває у спільній частковій власності, це має бути передбачено в засновницьких документах кооперативу. Наприклад, у статуті слід передбачити, що:
 • член Кооперативу зобов‘язаний зробити пайовий внесок (надалі – «пай») шляхом передачі Кооперативу майна та/або грошей, майнових прав тощо;
 • майно та майнові права Кооперативу (надалі – «майно Кооперативу»)
 • складаються з основних і оборотних фондів та майнових прав, що передаються Кооперативу засновниками та членами Кооперативу в якості вступного внеску;
 • члени Кооперативу та асоційовані члени мають право вносити свій пай та додатковий пай майном, майновими правами та/або грошима;
 • майнові права вносяться членом Кооперативу до майна Кооперативу шляхом передачі Голові Кооперативу оригіналу правовстановлювального документу, що свідчить про належність членові кооперативу відповідних майнових прав, що їх вносять до майна Кооперативу.
Для передачі у власність кооперативу частини майна, що перебуває у спільній
частковій власності, слід:
 • провести збори Спілки (об‘єднання) громадян-співвласників майна та прийняти рішення про виділення частини майна для передачі його до неподільного фонду кооперативу;
 • скласти та затвердити перелік та вартість майна, що передається до неподільного фонду кооперативу;
 • провести документальне оформлення та фактичну передачу майна до неподільного фонду кооперативу;
 • уточнити вартість пайового фонду або майна, що залишається у спільній частковій власності;
 • зробити перерахунок вартості часток у спільному майні власників, що залишилися; внести відповідні зміни до Договору про спільне володіння,
 • користування й розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності.
Майно, що вноситься членами або асоційованими членами Кооперативу в рахунок їхнього паю чи додаткового паю, вноситься ними на підставі акта приймання-передачі майна (надалі – Акт) після державної реєстрації Кооперативу. Акт повинен містити опис майна, що вноситься, його грошову оцінку, дату внесення майна до Кооперативу, підпис члена Кооперативу, що вносить таке майно, підпис голови Кооперативу та печатку Кооперативу. Акт укладається в двох оригінальних примірниках, з яких один запишається у члена Кооперативу, що вносить вклад майном, а другий зберігається у Кооперативі. Внески, що вносяться в рахунок паїв у грошовій чи не грошовій формі, реєструються у бухгалтерських книгах Кооперативу у день їх отримання Кооперативом. Внески до Кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважатимуться внесеними на дату, що встановлюється загальними зборами членів Кооперативу.

Категорія: Сільськогосподарський кооператив | Опубліковав користувач: Celvin (07 Березня 2012)
Перегляди: 4558 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]