Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Людина

Кредо (Еріх Фромм)

Еріх Фромм1. Я переконаний, що людина з'явилася в результаті природного розвитку, що вона частина природи, але перевершує її, будучи наділеною розумом і самосвідомістю.

2. Я вважаю, що сутність людини цілком пізнавана. Однак вона не є певною субстанцією, що характеризує людину в усі історичні часи. Сутність людини полягає в суперечності, закладеній в її існуванні, і ця суперечність змушує людину діяти у пошуках вирішення цієї суперечності. Людина не може залишатися нейтральною і пасивною перед обличчям цієї екзистенціальної дихотомії. Існування людини як людини ставить перед нею питання, як подолати розкол між собою і зовнішнім світом для досягнення відчуття єднання з ближніми і з природою. Людина повинна відповідати на це питання кожну мить свого життя. І не тільки, або навіть не стільки думками чи словами, скільки тим, як вона живе і діє.

3. Мені видається, що існують деякі доступні пізнанню відповіді на це питання про існування (історія релігії і філософії - перелік таких відповідей), і що вони можуть бути зведені до двох основних альтернатив. Одна з альтернатив пов'язана зі спробами людини знову знайти гармонію з природою шляхом регресу до передлюдських способів існування, за рахунок елімінування специфічно людських якостей - розуму і здатності любити. Інша ставить за мету повний розвиток людських можливостей і встановлення нової гармонії з ближніми і з природою.

4. Я впевнений, що перший шлях приречений на невдачу. Він веде до смерті, руйнування і страждання, а не до зростання людини, не до її гармонії і сили. Навпаки, друга альтернатива виключає жадібність і егоцентризм, вимагає дисципліни, волі і уважного ставлення до тих, хто здатний вказувати шлях. І хоча цей шлях важкий, тільки він має шанси на успіх, адже навіть якщо мета ще не досягнута, активність і зусилля, спрямовані на її досягнення, вже надають об'єднуючий, інтегруючий ефект, мобілізуючий енергію людини.

5. Я вірю, що основний вибір людини - це вибір між життям і смертю. Кожен вчинок має на увазі цей вибір. Людина вільна зробити свій вибір, але свобода ця обмежена. Існує багато сприятливих і несприятливих моментів, які впливають на людину - її психологічна конституція, особливості соціального оточення, сім'я, вчителі, друзі випадкові і обрані. Завдання людини - розширювати простір своєї долі, зміцнювати те, що сприяє життю, на противагу тому, що веде до смерті. Говорячи про життя і смерть, я маю на увазі не біологічний стан, а способи буття людини, її взаємодії зі світом. Життя означає постійну зміну, постійне народження. Смерть означає припинення зростання, задубілість, зацикленість. Нещасна доля багатьох людей – це наслідок незробленого ними вибору. Вони ані живі, ані мертві. Життя виявляється тягарем, безцільним заняттям, а справи - лише засобом захисту від мук буття у царстві тіней.

6. Я впевнений, що ані життя, ані історія не мають кінцевого сенсу, який в свою чергу надавав би сенс життя окремим людям або виправдовував би їхні страждання. Однак, якщо врахувати суперечності і слабкості, з якими поєднується існування людини, то цілком природними виявляються її пошуки "абсолюту", що дає ілюзію визначеності і звільняє від конфліктів, сумнівів і відповідальності. Але не бог, в які б теологічні, філософські чи історичні шати його не вбирали, посилає людині порятунок чи вирок. Тільки сама людина може знайти для себе мету свого життя і способи її досягнення. Безплідними є пошуки рятівних глобальних чи абсолютних відповідей, але можна прагнути до такої глибини, сили і ясності життєвого досвіду, яка дає сили жити поза ілюзіями і бути вільними.

7. Я переконаний, що ніхто не може "врятувати" свого ближнього, зробивши за нього вибір. Все, чим може допомогти одна людина іншій - це розкрити перед нею правдиво і з любов'ю, але без сентиментів і ілюзій, альтернативи існування. Зіткнення з реальністю може збудити дрімаючі в людині сили і допомогти вибрати життя на противагу смерті. Якщо ж людина не здатна вибрати життя, то ніхто інший не здатний вдихнути життя в неї. 

8. Я знаю тільки два шляхи, що ведуть до вибору добра. Перший полягає в служінні і підпорядкуванні моральним засадам. Цей шлях може виявитися ефективним, але потрібно пам'ятати, що протягом тисячоліть лише небагатьом вдалося відповідати навіть вимогам Десяти Заповідей. Набагато більше число людей вчиняли злочини, коли люди, наділені авторитетом, називали це благом. Другий шлях - розвивати почуття добра, роблячи хороші і правдиві вчинки. Говорячи про почуття добра, я не маю на увазі задоволення у фрейдівському сенсі. Я пошлюся на знайоме багатьом відчуття підвищеної включеності в життя, коли людина знаходить підтвердження своїх можливостей і своєї ідентичності.

9. Я переконаний, що виховання означає знайомство молоді з найкращим зі спадщини людства. Але оскільки велика частина цієї спадщини виражається словами, то виховання може бути ефективним, тільки якщо ці слова знайшли реальність в особі вчителя, в практиці і в устрої суспільства. Тільки матеріалізована у плоті ідея може вплинути на людину; ідея, яка залишилася словами, здатна змінювати тільки слова.

10. Я вірю в здатність людини до самовдосконалення. Однак наявність здатності до самовдосконалення - лише НЕОБХІДНА умова досягнення людиною своєї мети, але не ДОСТАТНЯ. Якщо людина не зробила свій вибір на користь життя і розвитку, то вона з неминучістю стає руйнівником, перетворюючись на живий труп. Гріховність і втрата себе так само реальні, як чеснота і включеність в життя, і складають вторинне коло можливостей людини, в яке вона потрапляє в тому випадку, якщо вибирає відмову від реалізації своїх первинних можливостей.

11. Я вважаю, що тільки у виняткових випадках люди народжуються святими або злочинцями. Більшість з нас мають схильність і до хорошого, і до поганого, хоча співвідношення цих схильностей, мабуть, варіює від людини до людини. Тому наша доля сильно залежить від тих впливів, які трансформують ці схильності. Найбільший вплив робить сім'я. Але сама сім'я багато в чому - представник суспільства, провідник цінностей і норм, які суспільство впроваджує у свідомість людей. Тому найважливішими чинниками розвитку людини є структура і цінності того суспільства, в якому вона народилася.

12. Я вважаю, що суспільство одночасно і заохочує, і стримує. Тільки у співпраці з іншими, в процесі праці людина розвиває свої здібності, тільки в ході історії вона творить сама себе. Але в той же час більшість суспільств до сьогоднішнього дня служили цілям небагатьох людей, котрі прагнули використовувати інших як засіб. Їм доводилося використовувати свою владу для придушення і залякування більшості (а таким чином, побічно, і самих себе), щоб не дати цій більшості повною мірою розвинути свої здібності. У результаті суспільство завжди вступало в конфлікт з людяністю, з універсальними нормами, що відносяться до кожного без винятку. Тільки коли цілі суспільства стануть тотожними цілям загальнолюдського розвитку, воно перестане калічити людей і породжувати зло.

13. Я вірю, що кожна людина - представник всього людства. Ми розрізняємося за рівнем інтелекту, здоров'я та талантам. І все ж ми всі - одне. Ми всі - святі і грішники, дорослі і діти, і ніхто з нас не підноситься над іншим і не суддя йому. Ми всі розбуджені разом з Буддою, ми всі розіп'яті разом з Христом і ми всі убиті і знедолені Чингісханом, Сталіним і Гітлером.

14. Я впевнений, що можна зрозуміти, що таке цілісна універсальна людина, тільки через здійснення своєї індивідуальності, але аж ніяк не намагаючись звести себе до абстрактного загального поняття. Життя ставить перед людиною парадоксальну задачу: з одного боку реалізувати свою індивідуальність, а з іншого - перевершити її і прийти до переживання універсальності. Тільки всебічно розвинена особистість може піднятися над своїм Я. Я впевнений, що царство Єдиного Світу може наступити тільки тоді, коли прийде нова людина - людина, яка вирветься з оков архаїчних кровних зв'язків, яка відчує себе сином людським, громадянином світу, яка буде віддана людству і життю, а не окремій його частині; людина, яка буде любити свою країну внаслідок любові до людства і на чиї судження не впливатиме кланова приналежність.

15. Мені видається, що розвиток людини - це процес безмежного народження, безупинного пробудження. Наш звичайний стан - напівсон; нашого неспання вистачає лише на справи; для життя ми пробуджені недостатньо, хоча тільки це і має значення для живої істоти. Вождями людства є ті, хто пробудив людей від напівдрімоти. Ворогами людства є ті, хто занурює людину в сон, і неважливо, чи виступає у ролі їх сонного зілля молитва Богу чи Золотому Тельцю. Я відчуваю тремтіння, коли озираюся на історію розвитку людини за останні чотири тисячі років. Людина розвинула свій розум настільки, що стала здатною розкривати загадки природи, і звільнилася від влади сліпих сил природи. Але в момент свого найбільшого тріумфу, стоячи на порозі нового світу, вона потрапила під владу речей і організацій, які сама створила. Людина винайшла новий спосіб виробництва і зробила виробництво і розподіл своїми новими ідолами. Людина обожнила створення рук своїх і перетворила саму себе в слугу речей. Людина всує говорить про Бога, свободу, людяність, соціалізм, вона поклоняється своїй силі - бомбам і машинам - щоб приховати свою людську неспроможність, вона хвалиться своєю руйнівною силою, щоб приховати своє безсилля.

16. Я впевнений, що єдине, що може врятувати нас від самознищення - це розум, здатність розпізнати нереальність більшості ідей що хвилюють людину, здатність пробитися до реальності, прихованої за багатошаровою товщею брехні та ідеологій; розум не як вмістище знань, а як "свого роду енергія, сила, яка повністю пізнається тільки в її дії та в результатах ... ", сила, "основним змістом якої є здатність сполучати і роз'єднувати, розуміти і передбачати". Насильство і зброя нас не врятують; здоровий глузд може.

17. Я знаю, що розум безплідний, якщо людина позбавлена надії і віри. Гете мав рацію, кажучи, що найглибша відмінність між різними історичними епохами - це відмінність між епохами віри і безвір'я. Гете говорив, що епохи торжества віри прекрасні, піднесені і плідні; навпаки, епохи панування безвір'я зникають безслідно, оскільки ніхто не займається тим, що не приносить користі. Поза сумнівом, тринадцяте сторіччя, епохи Відродження і Просвітництва були епохами віри і надії. Боюся, що західний світ в двадцятому столітті приховує від себе, що він втратив віру і надію. Воістину, де немає віри в людину, віра в машини не рятує від зникнення, навпаки, вона лише наблизить кінець. Або західний світ виявиться здатним відродити гуманізм, суттю якого є цілковитий розвиток людського в людині, а не виробництво і праця, або Захід загине, як інші великі цивілізації.

18. Мені видається, що здатність зрозуміти істину залежить більше від характеру людини, ніж від інтелекту. Найважливіше – це мати сміливість сказати НІ, не підкорятися вимогам сили і громадській думці, струсити з себе сон і стати людиною, прокинутися і позбутися від почуття безпорадності і порожнечі. Єва і Прометей - два великі заколотника, чиї "злочини" звільнили людство. Але здатність сказати осмислене "ні" припускає і здатність сказати осмислене "так". "Так" Богові - це "ні" кесареві; "так" людині - це "ні" всім тим, хто намагається її поневолити, експлуатувати або принизити.

19. Я вірю в свободу, в право людини бути самою собою, відстоювати себе і давати відсіч всім тим, хто намагається перешкодити їй бути собою. Але свобода - це щось більше, ніж відсутність утисків. Це не тільки "свобода від". Це "свобода для" - свобода стати незалежним; свобода бути багато чим, а не володіти багато чим або користуватися багато чим - речами і людьми.

20. Я вважаю, що ані західний капіталізм, ані радянський або китайський комунізм не здатні вирішити проблему майбутнього. І ті, і інші породжують бюрократію, яка перетворює людей на речі. Людина повинна поставити закони природи і суспільства під свій свідомий і раціональний контроль; але не контроль бюрократичний, який управляє і речами, і людьми, а контроль вільних асоційованих виробників, які управляють речами і підпорядковують їх людині, яка є мірою всіх речей. Не "капіталізм" і "соціалізм", а бюрократизм і гуманізм є істинними альтернативами. Демократичний, децентралізований соціалізм є реалізацією умов, необхідних для досягнення кінцевої мети повного розкриття людських можливостей.

21. Мені видається, що однією з найбільш згубних помилок у житті людини або суспільства є потрапляння в шори чорно-білих стереотипів мислення. "Краще мертвий, ніж червоний", "або відчужена індустріальна цивілізація, або індивідуалістичне доіндустріальне суспільство", "або переозброєння, або безпорадність перед лицем ворога" - приклади таких альтернатив. Завжди існують інші, нові можливості, які відкриваються свідомості людини, тільки коли вона звільняється від смертельної сутички стереотипів і виявляється здатною почути голос людяності і розуму. Принцип "меншого зла" - це принцип відчаю. У більшості випадків дотримання цього принципу лише відтягує перемогу більшого зла. Ризик чинити, слідуючи правді й людяності, віра в силу правди і людяності набагато реалістичніші, ніж так званий реалізм опортуністів (від англ. opportunity - слушна нагода, можливість). Я кажу, що людина повинна звільнитися від ілюзій, які поневолюють і паралізують її, що людина повинна усвідомити реальність, існуючу всередині і навколо неї, щоб створити світ, який не потребував би ілюзій. Свобода і незалежність можуть бути досягнуті, тільки коли впадуть окови ілюзій.

22. На моє переконання, головне питання сьогоднішнього дня - це питання про війну і мир. Людина в змозі знищити все життя на Землі, або зруйнувати цивілізацію і знищити цінності у решти людей і побудувати варварську, тоталітарну організацію, яка підпорядкує собі все, що залишиться від людства. Прокинутися, побачити цю загрозливу небезпеку крізь потік фальшивої балаканини, призначеної приховати від людей видимість тієї безодні, в яку вони рухаються, - ось єдиний обов'язок, єдина моральна та інтелектуальна задача, яку повинна сьогодні взяти на себе людина. Якщо вона цього не зробить, ми всі будемо приречені.

23. Якщо нам всім призначено загинути в ядерній катастрофі, то не тому, що людина не здатна стати людиною, або що людина від початку несе в собі зло; це трапиться тому, що засилля безумства не дозволить любині побачити реальність і чинити по правді.

24. Я вірю в здатність людини до самовдосконалення, але сумніваюся, чи зможе вона досягти мети, якщо невдовзі не прокинеться.

Сторож! Скільки ночі?
Сторож відповідає.
Настає ранок, але ще ніч.
Якщо ви наполегливо питаєте,
то зверніться, і приходьте
(Ісая, 21, 11-12)

Категорія: Людина | Опубліковав користувач: Celvin (07 Жовтня 2012)
Перегляди: 1356 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рухКооперація у світіКредитний кооператив
Сільськогосподарський кооперативСпоживчий кооперативВиробничий кооператив
Житлово-будівельний кооперативЛюдинаСтартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]