Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Цінності та принципи кооперації


Міжнародний кооперативний альянсКонгрес Міжнародного кооперативного альянсу в 1995 році затвердив «Декларацію кооперативних принципів», де сформульовані цінності та принципи, якими мають керуватися кооперативи у XXI столітті.

Декларація була складена з урахуванням філософської перспективи, в основі якої лежить повага до всіх людей, що живуть на Землі  і впевненість в тому, що вони зуміють поліпшити своє економічне і соціальне становище шляхом взаємної самодопомоги. Застосування демократичних процедур в економічній діяльності є доцільними, бажаними та ефективнимию

Цінності

Кооперативи засновані на цінностях самодопомоги, особистої відповідальності, демократії, рівноправ'я, рівності і солідарності. Традиційно члени кооперативів обстоюють такі етичні цінності, як чесність, відкритість, відповідальність перед суспільством і турбота про інших людей.

Принципи

Добровільне і відкрите членство

Кооперативи є громадськими організаціями, відкритими для всіх осіб, здатних користуватися їхніми послугами і готових прийняти на себе обов’язки членства, без статевої, соціальної, расової, політичної або релігійної дискримінації.

Демократичний контроль

Кооперативи є демократичними організаціями, контрольованими своїми членами, які беруть активну участь в розробці політики та прийнятті рішень. Чоловіки і жінки, які працюють в якості обраних представників, підзвітні членам кооперативів. У первинних кооперативах члени мають рівні права при голосуванні (одна людина-один голос), кооперативи на інших рівнях також організовані на демократичній основі.

Участь членів в економічній діяльності

Члени кооперативу беруть справедливу участь у формуванні та контролі основного капіталу кооператива. Принаймні частина такого капіталу перебуває у спільній власності.  Члени кооперативу отримують номінальні або мінімальні виплати по своїм пайовим внескам. Кооперативи скеровують прибуток на досягнення однієї або кількох зазначених цілей: розвиток кооперативу (іноді шляхом створення неподільних фондів); виплати членам кооператива пропорційно їх участі у  господарській діяльності кооператива; підтримка інших видів діяльності , схвалених членами кооперативу.

Самоуправління і незалежність

Кооперативи є автономними організаціями самодопомоги, контрольованими своїми членами. Якщо вони вступають в угоди з іншими організаціями, включаючи уряд, або залучають капітал із зовнішніх джерел, вони роблять це на умовах, що забезпечують демократичний контроль членами кооперативу і збереження кооперативної автономії.

Освіта, професійна підготовка та інформація

Кооперативи забезпечують освіту і навчання своїх членів, обраних представників, менеджерів і співробітників, щоб вони могли вносити ефективний внесок в розвиток своїх кооперативів. Кооперативи інформують громадськість - особливо молодь і лідерів громадської думки - про сутність і переваги кооперації.

Співпраця між кооперативами

Кооперативи ефективно служать своїм членам та зміцнюють кооперативний рух, співпрацюючи на рівні місцевих, національних, регіональних і міжнародних структур.

Турбота про громади

Кооперативи працюють в інтересах сталого розвитку громад на відповідно до політики,  узгодженої з їх членами.