Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Споживчі Кооперативи

Споживчі кооперативи – це підприємства, що належать споживачам і демократично управляються ними. Кооперативи створюються для задоволення потреб і сподівань своїх членів. Вони діють в рамках ринкової системи, незалежно від держави, як форма взаємної допомоги, орієнтованої на надання якісних послуг, а не отримання прибутку. Споживчі кооперативи часто приймають форму магазинів, які належать покупцям і управляються ними, наприклад продовольчі кооперативи. Однак, є багато видів споживчих кооперативів, що працюють в таких сферах як охорона здоров'я, страхування, житло, комунальні послуги тощо.

В деяких країнах споживчі кооперативи відомі як товариства роздрібної торгівлі або retail cooperatives, хоча їх не слід плутати з кооперативами роздрібних торгівців, членами яких є підприємства роздрібної торгівлі, а не споживачі.

Споживчі кооперативи, в свою чергу, можуть утворювати федерації кооперативів. Федерації можуть організовувати кооперативні гуртові товариства, через які споживчі кооперативи колективно закуповують товари за оптовими цінами. Вони також можуть організовувати власне виробництво.

Управління та функціонування споживчих кооперативів

Родчейльські принципи

  • необхідний для діяльності кооперативу власний капітал утворюється шляхом внесення кожним членом пайового внеску в розмірі одного фунта стерлінгів, на який пайовику нараховується невеликий відсоток від прибутку кооперативу, пай дозволяється вносити в розстрочку по частинах 
  • покупка товарів у постачальника і продаж їх з лавки членам кооперативу здійснюється за готівковий розрахунок, а не в борг, не в кредит 
  • в крамниці продаються товари тільки хорошої якості, точною вагою і точною мірою 
  • товари з крамниці продаються за звичайними середніми ринковими цінами 
  • основна частина прибутку кооперативу розподіляється між членами пропорційно сумі закуплених ними товарів 
  • деяка частина прибутку (2,5%) відраховується на підвищення культурного рівня членів кооперативу 
  • в управлінні кооперативними справами кожен член має один голос незалежно від кількості паїв
Споживчі кооперативи управляються за принципом один член = один голос. Правління обирається з числа членів кооперативу і відповідає за координацію поточної діяльності та досягання кооперативом його цілей (не лише фінансових). Процедура затвердження та відкликання членів правління може бути закріплена в статуті або інших документах кооперативу. Більшість споживчих кооперативів проводять регулярні збори членів (зазвичай раз на рік). При цьому кожен член кооператива має один голос при голосуванні за те чи інше питання.

Великі споживчі кооперативи, на перший погляд, функціонують як будь-яке інше підприємство: тут є робітники, менеджери, клерки, продукти і клієнти. Споживчі кооперативи значно відрізняються у способі заснування, а також у стилі роботи за Родчейльскими принципами.

Фінанси і накопичення ресурсів

Клієнтами споживчого кооператива найчастіше є особи, які надали капітал, необхідний для створення або придбання цього підприємства.

Основна відмінність споживчої кооперації від інших типів підприємств полягає в тому, що метою споживчої кооперації є надання якісних товарів і послуг за найнижчими цінами для споживачів/кооператорів, а не продаж товарів та послуг за найвищою ціною, яку споживач готовий платити. 

Якщо комерційне підприємство зараховує різницю між вартістю (у тому числі вартістю праці) і ціною продажу до прибутків інвесторів,  то споживчий кооператив може використовувати цю різницю для придбання спільної власності, витратити ці кошти на задоволення соціальних потреб споживачів, або повертати ці гроші споживачам у вигляді кооперативних виплат. (Спільна власність може бути зарахована до резервного фонду, вкладена в збільшення оборотного капіталу або придбання основних засобів, таких як устаткування та будівлі).

Інколи стверджують, що додана вартість, яка повертається до членів кооперативу, повинна обкладатися податком, як дивіденди акціонерів, але споживчі кооперативи виплачують не прибуток.

Соціальна цінність 

Кооперацію часто розглядають в якості невід'ємної частини досягнення більш широких соціальних цілей.

Наприклад,  основний документ Родчейльських піонерів, які створили перший споживчий кооперативів в Англії в 1844 році, виходить далеко за рамки простого магазина, з якого вони починали: "Якнайшвидше це товариство має приступити до організації сил виробництва, розподілу, освіти, та врядування».

Кооперативні федералісти (термін введений в роботах Беатріс Вебб), були прихильниками формування федерації споживчих кооперативів заради соціальних реформ, які передбачали економічну демократію і справедливість, прозорість, кращу якість товарів та фінансові вигоди для споживачів.

Нео-капіталістична економічна доктрина прагне перетворит великі приватні монополії на споживчі кооперативи, і передати їм деякі функції, що сьогодні виконує держава.