Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

Економічні засади діяльності кредитного кооперативу

Майно кредитної спілки формується за рахунок:

 • Вступних, обов'язкових пайових та інших внесків членів КС (крім вкладів на депозитні рахунки). За рахунок вступних внесків формується резервний капітал КС, а за рахунок обов’язкових пайових та інших внесків формується пайовий капітал.
 • Плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від впровадження інших видів статутної діяльності.
 • Доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів.
 • Грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних. За рахунок даних внесків формується частина додаткового капіталу кредитної спілки.
 • Інших надходжень, не заборонених законодавством.
Кредитна спілка може створювати інші резерви та фонди відповідно до нормативно+правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, статуту та рішень загальних зборів.

Відносно внесків членів кредитної спілки, то їх можна поділити за принципами обов’язковості, платності та повернення. Інформація, подана в таблиці 2 свідчить, що обов'язковими для члена кредитної спілки є вступний та обов'язковий пайовий внески.

Пункт 5 Ст.10 Закону України «Про кредитні спілки» свідчить, що членство в кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску.

У разі припинення членства фізичної особи в кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. За рахунок вступних внесків формується резервний капітал кредитної спілки, який призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.

У разі припинення членства фізичної особи в кредитній спілці їй повертаються обов’язковий пайовий, додатковий пайовий внесок з нарахуванням відповідних відсотків за результатами діяльності кредитної спілки та внесок на депозитний рахунок.

Кредитний кооператив має право самостійно встановлювати:

 • Розмір плати (відсотків), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески на депозитних рахунках членів кредитної спілки.
 • Розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою.
 • Ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою.
 • Види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів.
 • Способи забезпечення кредитних зобов’язань, вимоги щодо погашення кредитів.

Закон України «Про кредитні спілки» встановлює фінансові вимоги щодо діяльності кредитних спілок, а саме:

 • Капітал кредитної спілки не може бути меншим 10% суми її загальних зобов'язань;
 • Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20% від капіталу кредитної спілки;
 • Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більшими 10% від загальних зобов’язань кредитної спілки;
 • Резервний капітал повинен поповнюватися за рахунок частини доходу до досягнення ним не менш як 15% від суми активів зважених на ризик кредитної спілки;
 • Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

Фінансовий механізм кредитної спілки

1. Члени кредитної спілки – вкладники вкладають до кредитної спілки свої гроші
2. Члени кредитної спілки – позичальники беруть ці кошти в кредит
3. Позичальники сплачують проценти за користування кредитом
4. Отримані від позичальників проценти сплачуються вкладникам як винагорода за вклад та використовуються на покриття витрат на здійснення діяльності кредитної спілки та формування її резервів.

Кредити кредитної спілки класифікують за терміном користування, за методами надання основної суми, за порядком нарахування та сплати процентів і основної суми, за наявністю забезпечення, за цільовим призначенням. За цільовим призначення кредити кредитної спілки можна розділити на два основні види – споживчі та підприємницькі.

Структура кредитного портфелю кредитної спілки

Споживчі кредити – дають змогу позичальнику придбати необхідні для підвищення його рівня життя та добробуту товари та послуги.

Підприємницькі кредити – дають можливість позичальнику збільшити свої прибутки, отримати доход, який є джерелом повернення кредиту.

Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (13 Лютого 2012)
Перегляди: 1569 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]