Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

Мета створення, завдання та основні принципи діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними 
особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у 
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних 
грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка (КС) є фінансовою 
установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг. 
Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у 
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення 
діяльності з: 
 • ƒприймання вступних, обов'язкових пайових та інших внесків від членів спілки; 
 • ƒнадання кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі; 
 • ƒзалучення на договірних умовах внесків своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі; 
 • ƒрозміщення тимчасово вільних коштів  на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з внесками громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбання державних цінних паперів, перелік яких установлюється Державною комісією з  регулювання ринків фінансових послуг України; 
 • ƒзалучення на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій виключно для надання 
 • кредитів своїм членам; надання кредитів іншим кредитним спілкам; 
 • ƒоплати за дорученням своїх членів вартості товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту; 
 • ƒпроведення благодійної діяльності за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. 
Основні принципи, на яких ґрунтується діяльність кредитної спілки, полягають у: 
 • ƒдобровільності вступу та свобода виходу з кредитної спілки, тобто ніхто не може бути примушений вступати до КС; 
 • ƒрівноправності членів кредитної спілки, тобто всі члени КС мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків; 
 • ƒсамоврядуванні, тобто забороняється втручання інших організацій, органів влади в діяльність КС, за винятком випадків, передбачених законодавством; 
 • ƒгласності, тобто КС зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань  власної діяльності, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління КС, видавати копії документів та витяги з них. 
Кредитна спілка – це фінансова установа, яка, крім економічної виконує також і соціальну функцію в суспільстві, а саме сприяє: 
 • ƒпідвищенню рівня життя сільських жителів за рахунок придбання предметів тривалого користування, оплати навчання, лікування тощо;   
 • ƒпідвищенню рівня доходів за рахунок  скорочення витрат на нотаріальне оформлення, страхування, економію часу, створення малого бізнесу; 
 • ƒпідвищенню зайнятості сільських жителів шляхом створення та розширення робочих місць за рахунок відкриття нових та розширення існуючих структур бізнесу; 
 • ƒзменшенню соціальної напруги через створенню системи економічної самодопомоги та самозабезпечення; 
 • ƒтурботі про громаду, до якої належать чи пов'язані з нею члени кредитної спілки. 
Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (12 Лютого 2012)
Перегляди: 3050 | Рейтинг: 5.0/1
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]