Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Кредитний кооператив

Основні етапи створення кредитної спілки

Створення кредитної спілки є кропіткою та тривалою діяльністю. Процес створення кредитної спілки при активній участі всіх членів кредитної спілки та інших зацікавлених сторін займає 3+4 календарних місяці, якщо ж участь не є дуже активною, то процес створення кредитної спілки стає більш тривалим та небезпечним для майбутньої кредитної спілки.

Організація ініціативної групи з кількох осіб

Бажано, щоб у ній були люди, які знають економіку, право, бухгалтерію, і які ще до Установчих загальних зборів встигнуть опанувати існуюче законодавство про кредитні спілки і, по можливості, познайомляться з практикою діяльності існуючих кредитних спілок. Ініціативна група здійснює всю необхідну підготовчу роботу по проведенню Установчих зборів кредитної спілки. В першу чергу, така робота полягає в підготовці проектів установчих документів, проведення інформаційної роботи серед населення та залученні необхідної для заснування кредитної спілки кількості людей.

Підготовка документів

Підготовка проекту статуту кредитної спілки, проектів положень про спостережну раду, ревізійну комісію, правління, кредитний комітет.


Проведення установчих зборів

Установчі Збори повинні прийняти низку обов’язкових рішень, які фіксуються у протоколі зборів. Порядок денний установчих зборів кредитної спілки як правило повинен вирішити наступні питання:
  • Про обрання голови та секретаря установчих зборів.
  • Про створення кредитної спілки. За це рішення мають проголосувати не менше 50 чоловік – учасників зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» можуть бути членами кредитної спілки та об’єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з вищезазначених ознак, мають повну цивільну дієздатність.
  • Про затвердження статуту кредитної спілки – основного документу, яким керується КС в своїй діяльності. Статут кредитної спілки повинен містити:
− назву кредитної спілки, її статус, юридичну адресу;
− склад, порядок утворення і діяльності органів управління спілкою, порядок утворення філій і відділень спілки, їхні повноваження;
− умови і порядок прийому до спілки та вибуття з неї;
− права і обов’язки членів спілки;
− розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
− порядок використання коштів спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам спілки, розмір відрахувань та порядок формування фондів, утворюваних спілкою, порядок звітності та контролю;
− порядок припинення діяльності спілки і вирішення майнових питань, пов’язаних з її ліквідацією.
  • Про обрання органів управління кредитної спілки. Як правило на установчих зборах обирають спостережну раду – в кількості 5 осіб, голову та секретаря спостережної ради, ревізійну комісію у складі 3 осіб, голову та секретаря ревізійної комісії
  • Про затвердження Положення про спостережну раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління кредитної спілки
  • Про проведення процедури реєстрації кредитної спілки із зазначенням відповідальних осіб та визначення порядку покриття витрат на реєстрацію Протокол установчих зборів підписується головою та секретарем зборів. До протоколу у вигляді додатку додається реєстр осіб, якi брали участь в установчих зборах (список засновникiв) кредитної спілки.

Завершення підготовки документів та їх нотаріальне посвідчення

На даному етапі виправляються помилки та вносяться доповнення та пропозиції, що були подані під час установчих зборів кредитної спілки.

Реєстрація в Державному реєстраторі відповідного реґіону

Для здійснення державної реєстрації подаються такі документи:
− Заява встановленого зразка про державну реєстрацію (перереєстрацію) кредитної спілки в паперовому та електронному вигляді.
− Копія протоколу установчих зборів, завірена у встановленому законодавством порядку, реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах.
− 2 примірники Статуту КС.
− Копія платіжного документу про сплату збору за державну реєстрацію кредитної спілки.
− 2 примірники опису.
Вимоги до документів, які подаються кредитною спілкою до Державного реєстратора відповідної адміністративно+ територіальної одиниці:
− Документи повинні бути викладені державною мовою.
− Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.
− Статут КС скріплюється підписом голови спостережної ради, достовірність якого засвідчується у встановленому законодавством порядку.
− Статут КС повинен відповідати вимогам Закону України «Про кредитні спілки» та іншому законодавству.
− У реєстрі осіб повинен міститися надпис про те, що він є невід'ємною частиною протоколу установчих/загальних зборів. Реєстр повинен бути прошитий та пронумерований. Реєстр скріплюється підписом голови спостережної ради, достовірність якого засвідчується у встановленому законодавством порядку.
− Всі документи повинні надаватися у теках (папках) з внутрішнім описом.

Реєстрація в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України як фінансової установи

Для набуття статусу фінансової установи кредитна спілка подає такі документи:
− Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ.
− Реєстраційна картка з загальною інформацією про юридичну особу.
− Реєстраційна картка з інформацією про відокремлені підрозділи юридичної особи.
− Завірена у встановленому законодавством порядку копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
− Копія свідоцтва про державну реєстрацію завірену заявником.
− Довідка за підписом керівника КС про підтвердження сплати засновниками вступного та обов’язкового пайового внесків.
− Завірена у встановленому законодавством порядку копія свідоцтва про реєстрацію професійної спілки, громадської чи релігійної організації.
− Довідка про склад органів управління КС, у якій зазначаються для кожної особи прізвище, ім‘я та по батькові, посада та освіта. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи протягом 30 календарних днів з дати подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ.

Отримання ліцензій на впровадження окремих видів діяльності 

Кредитна спілка може отримати ліцензію на здійснення діяльності по залучення коштів населення на депозитні рахунки та ліцензію на діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Для отримання ліцензії на здійснення діяльності по залученню коштів населення на депозитні рахунки кредитна спілка подає:
− Заяву про видачу ліцензії.
− Копію свідоцтва про державну реєстрацію кредитної спілки або копію про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
− Копію платіжного доручення про сплату збору за отримання ліцензії.
− Опис документів, поданих на реєстрацію – 2 примірники.
Категорія: Кредитний кооператив | Опубліковав користувач: Publisher (12 Лютого 2012)
Перегляди: 4128 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]