Шевченко закликає об'єднуватисьМеню сайта

Пошук

Головна » Публікації » Житлово-будівельний кооператив

Статут житлово-будівельного кооперативу

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Протокол Установчих зборів
Засновників (членів) №1
Від "___”  ______ 200_ року „ЗАРЕЄСТРОВАНО”СТАТУТ
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ
«ЧЕРНІВЦІ-ЖИТЛОБУД»
м. Чернівці
2008 рік 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Житлово-будівельний кооператив «ЧЕРНІВЦІ-ЖИТЛОБУД» (надалі - Кооператив) є неприбутковою організацією, створюється і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про кооперацію”, на підставі рішення установчих зборів на добровільних засадах з метою забезпечення житлом та/або не житловими приміщеннями членів (асоційованих членів) кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку: на земельній ділянці, кадастровий номер – 7321055100:01:002:0386, площею 0,2891 га, яка знаходиться в  м. Чернівці.,  вул. Маловокзальна, за власні кошти, а також для наступної експлуатації та управління будинком.
1.2. Кооператив за типом є обслуговуючим, а за напрямом діяльності є житлово-будівельним. 
1.3. Кооператив є непідприємницьким товариством та не має на меті одержання прибутку. 
1.4.Найменування Кооперативу:
Повне найменування Кооперативу:
українською мовою - Житлово-будівельний кооператив «ЧЕРНІВЦІ-ЖИТЛОБУД»;
Скорочене найменування Кооперативу:
українською мовою - ЖБК «ЧЕРНІВЦІ-ЖИТЛОБУД»;
1.5. Місцезнаходження кооперативу: 58001, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, Шевченківський район, вул. Комарова, 10/22.


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ


2.1. Метою Кооперативу є задоволення житлових, економічних, соціальних та інших потреб його членів (асоційованих членів) кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, трудової участі та майна, поділу між ними ризиків, витрат від діяльності Кооперативу, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
2.2. Предметом діяльності Кооперативу є забезпечення житлом та/або не житловими приміщеннями членів (асоційованих членів) кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку: на земельній ділянці, кадастровий номер – 7321055100:01:002:0386, площею 0,2891 га, яка знаходиться в м.Чернівці, вул. Маловокзальна, Чернівецької області, за власні кошти, а також для наступної експлуатації та управління будинком.

2.3. Кооператив має право здійснювати такі види діяльності:

2.3.1. Загальне будівництво будівель будь-якого призначення (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення), в тому числі: зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем, монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, захист конструкцій, устаткування та мереж, пусконалагоджувальні роботи та ін.;
2.3.2. Монтаж та експлуатація підйомно-транспортного устаткування;
2.3.3. Монтаж металевих виробів та устаткування, послугами з їх ремонту;
2.3.4. Перевірка, випробування, ремонт газового устаткування;
2.3.5. Проектування, виготовлення і монтаж систем вентиляції і кондиціювання повітря;
2.3.6. Здійснення усіх видів ремонтних робіт;
2.3.7. Управління нерухомістю, експлуатація житловою фонду, інших будівель та споруд, надання мешканцям побутових послуг з ремонту приміщень, систем постачання холодною та гарячою водою, тепловою електроенергією, обслуговування, ремонт електрообладнання та устаткування;
2.3.8. Забезпечення експлуатації котельних, бойлерних установок, водонасосних станцій, станцій перекачування стокових вод, теплових та водоканалізаційних мереж, систем пожежегасіння тощо;
2.3.9. Належне утримання будинку та при будинкової території;
2.3.10. Забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння, користування спільним майном членів об’єднання;
2.3.11. Забезпечення сприяння членам об’єднання в отриманні комунальних послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання;
2.3.12. Здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб;
2.3.13. Спільна участь у будівництві цивільних та промислових об’єктів;
2.3.14. Купівля та продаж власної нерухомості, надання нерухомості в оренду (найм), в позичку інші операції з нерухомістю;
2.3.15. Виконання науково-дослідницьких, проектних та впроваджувальних робіт;
2.3.16. Проектно-кошторисні, дослідно-конструкторські, науково дослідницькі роботи;
2.3.17. Здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, завантаження та розвантаження вантажів, що прибувають усіма видами транспорту (морем, залізницею, автотранспортом, у контейнерах) на всі види транспорту (судна, вагони, автотранспорт, контейнери), в т.ч., то пов’язані з перевезенням речей мешканців будинку, що обслуговується Кооперативом. При цьому Кооператив виконує супутні послуги, пов’язані з розвантаженням, прийомом, зберіганням, завантаженням і відправкою вантажів, речей, багажу, надає посередницькі послуги тощо;
2.3.18. Складські операції з вантажами, багажем, речами мешканців, їх гостей, власників інших приміщень будинку що обслуговується Кооперативом;
2.3.19. Зберігання вантажів, багажів, інших речей (майна) у складах різних типів;
2.3.20. Організація охорони та забезпечення безпеки вантажів, транспорту, обладнання, устаткування, багажів та ін.;
2.3.21. Виробництво, ремонт і відновлення підйомно-транспортної техніки, обслуговування машин;
2.3.22. Виробництво будь-якої продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
2.3.23.Надання посередницьких послуг, що здійснюються на основі договорі і (правочинів) в т.ч. комісій, агентського договору, доручення, довіреності тощо;
2.3.24. Надавання платних послуг населенню, в т.ч. побутового підряду;
2.3.25. Консультаційні послуги;
2.3.26. Орендні операції;
2.3.27. Благодійна, спонсорська діяльність;
2.3.28. Зовнішньоекономічна діяльність;
2.3.29. Надання послуг по організації відпочинку громадян, туризму;
2.3.30. Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
2.3.31 Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
2.3.32. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
2.3.33. Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
2.3.34. Екскурсійна діяльність;
2.3.35.Електромонтажні, ізоляційні роботи;
2.3.36. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України; 
2.4. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється після отримання відповідної ліцензії Кооперативом.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВУ


3.1.Кооператив є юридичною особою, утвореною шляхом добровільною об’єднання громадян та/або юридичних осіб, на основі членства для ведення спільної господарської діяльності та іншої діяльності з метою будівництва багатоквартирного житлового будинку для його членів (асоційованих членів) та членів їх сімей та подальшої експлуатації та управління цим об’єктом на засадах самоврядування.
3.2. Кооператив є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, поточні та інші рахунки в установах банків і інших фінансових установах.
3.3. Житлово-будівельний кооператив має право:
3.3.1. одержати в установленому порядку земельні ділянки, зокрема для будівництва та/або обслуговування житлових будинків;
3.3.2. придбавати, орендувати та використовувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами у порядку, встановленому чинним законодавством;
3.3.3. на проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання жилого будинку і квартир за рахунок коштів членів (асоційованих членів) кооперативу;
3.3.4. укладати договори, пов’язані з будівництвом, експлуатацією і ремонтом жилих будинків, їх добровільним страхуванням та утриманням при будинкової території, а також інші договори відповідно до мети його діяльності;
3.3.5.укладати інші угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, міни, дарування, підряду, страхування майна, перевезень, доручення, комісії, та інші угоди, що не заборонені чинним законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права (в т.ч. безоплатно), нести зобов’язання, бути позивачем або відповідачем у суді, господарському та третейському суді;
3.3.6.організовувати культурно-побутове обслуговування членів та асоційованих членів кооперативу і членів їх сімей;
3.3.7.виконувати інші дії, необхідні для реалізації мети кооперативу.
3.4. Кооператив зобов’язаний:
3.4.1. додержувати єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилих будинків та при будинкової території;
3.4.2. своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належно утримувати інші місця загального користування будинку (будинків) та при будинкової території;
3.4.3. подавати статистичну та іншу звітність за встановленою формою та в установленому порядку.
3.5. Житлово-будівельний кооператив відповідає по своїх зобов’язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернене стягнення.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ


4.1. Засновниками (членами) кооперативу є наступні особи:
4.1.1. Неспірний Олександр Михайлович, громадянин України, паспорт КР 553180, виданий Ленінським РВ УМВС  в Чернівецькій області 14.09.2004 року., що мешкає за адресою м.Чернівці, вул. Червоноармійська, буд. 5, кв. 2, Ідентифікаційний номер 2813545831.
4.2. Членом кооперативу можуть бути юридичні особи та фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які внесли вступний внесок та пай в порядку, який визначається відповідно до цього Статуту та додержуються вимог Статуту.
4.3. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.
4.4. Засновники кооперативу з моменту його державної реєстрації мають всі права та обов’язки членів кооперативу.
4 5. Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів та може видати кожному з них посвідчення (свідоцтво) про членство.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТА АСОЦІЙОВАНИХ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ


5.1.Основними правами члена Кооперативу є:
5.1.1. участь в діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право ухвального голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління;
5.1.2. користування послугами кооперативу;
5.1.3. одержання паю в грошовій чи натуральній формі у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом;
5.1.4. право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
5.1.5. право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.
5.2.Основними обов’язками члена кооперативу є:
5.2.1. додержання статуту кооперативу;
5.2.2. виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу;
5.2.3. виконання своїх зобов’язань перед кооперативом;
5.2.4. сплата внесків;
5.2.5. виконання вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинковими територіями;
5.2.6. утримання жилого та нежилого приміщення, що перебуває у його власності, в належному технічному стані за власний рахунок;
5.2.7. забезпечення доступу до частин та елементів жилого та нежилого приміщення, що перебуває у його власності, у разі необхідності усунення пошкоджень об’єктів, що перебувають у спільній власності членів кооперативу, або для запобігання можливої шкоди, яка може бути завдана цим об’єктам.
5.3. Вступ до складу членів кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Загальних зборів Кооперативу.
5.4. Кооператив може приймати до свою складу асоційованих членів кооперативу.
5.5. Асоційованим членом може бути фізична або юридична особа, яка визнає статут кооперативу і внесла пай в розмірі, порядку та на умовах, встановлених загальними зборами.
5.6. Асоційований член кооперативу користується правом дорадчого голосу в кооперативі. При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право па одержання паю.
5.7. Вступ до складу асоційованих членів кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням голови кооперативу. Рішення про прийняття до кооперативу нового асоційованого члена затверджується загальними зборами його членів.
Порядок вступу у члени кооперативу, його права та обов’язки можуть детально регламентуватися відповідним положенням, що затверджується загальними зборами членів Кооперативу.
5.8. Основними правами асоційованого Кооперативу є:
- користування послугами кооперативу, на умовах визначених кооперативом;
- право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
- право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити;
- користуватися правом дорадчого голосу в кооперативі.
5.9. Основними обов’язками асоційованого члена кооперативу є:
- додержання статуту кооперативу та затверджених загальними зборами нормативних документів;
- виконання рішень органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу;
- виконання своїх зобов’язань перед кооперативом;
- виконання вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинковими територіями;
- утримання жилого та нежилого приміщення, що перебуває у його власності, в належному технічному стані за власний рахунок;
- забезпечення доступу до частин та елементів жилого та нежилого приміщення, що перебуває у його власності, у разі необхідності усунення пошкоджень об’єктів, перебувають у спільній власності членів кооперативу, або для запобігання можливої шкоди, яка може бути завдана цим об’єктам.
5.10. Членство (асоційоване членство) в кооперативі припиняється у разі:
5.10.1. добровільного виходу з нього - на підставі письмової заяви члена (асоційованого члена);
5.10.2. виключення з кооперативу за рішенням загальних зборів членів кооперативу в разі несплати внесків у порядку, визначеному статутом кооперативу, а також в разі періодичного спричинення шкоди майну кооперативу чи одноразового спричинення значної шкоди майну кооперативу;
5.10.3. смерті члена (асоційованого члена) кооперативу - фізичної особи;
5.10.4.припинення діяльності кооперативу.
5.11. Виключення з членів (асоційованих членів) кооперативу може бути оскаржене до суду.
5.12. Члени кооперативу можуть приймати участь в діяльності кооперативу у формі трудової та майнової участі, участі в його управлінні.
5.13. Порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати встановлюється Положенням про асоційованих членів (членів) Кооперативу.

6. УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВОМ


6.1. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.
6.2. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:
6.2.1. Затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
6.2.2. Утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;
6.2.3. Заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;
6.2.4. Встановлення порядку визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв членів та асоційованих членів кооперативу;
6.2.5. Визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;
6.2.6. Затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
6.2.7. Прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань;
6.2.8. Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу;
6.2.9. Прийняття будь-яких інших питань щодо діяльності кооперативу.
6.3. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
6.4. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу:
6.4.1. не менше третини його членів;
6.4.2. ревізійної комісії;
6.4.3. органу управління кооперативного об’єднання, членом якого він є.
Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагати їх скликання, протягом наступних 20 днів.
6.5. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів.
6.6. Кожний член кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.
6.7. Рішення загальних зборів членів кооперативу про прийняття нових членів, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів кооперативу, присутніх на його загальних зборах.
6.8. Рішення загальних зборів членів кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим голосуванням.
6.9. Виконавчим органом кооперативу є Правління кооперативу, яке очолює Голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Правління обирається строком на три роки. Правління підзвітне вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу. Засідання правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Правління. Кожен член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.
6.10. Голова кооперативу обирається загальними зборами членів кооперативу та:
6.10.1. Підписує від імені кооперативу банківські документи;
6.10.2. Представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами:
6.10.3. Підписує від імені кооперативу угоди (договори) між кооперативом та іншими особами;
6.10.4. Має право першою підпису на усіх розпорядчих документах кооперативу;
6.10.5. Приймає та звільняє найманих працівників, затверджує штатний розклад;
6.10.6. Здійснює інші повноваження, визначені загальними зборами членів кооперативу або статутом кооперативу.
6.11. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, якій укладає з ним голова кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції делеговані йому головою кооперативу. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, визначених контрактом та статутом кооперативу.
6.12. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління кооперативу. Перевірки результатів фінансово-господарські діяльності кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків член кооперативу.
6.13. Облік і звітність кооперативу, обов’язковість здійснення котрого проводиться у відповідності до вимог, положень чинного законодавства України.

7. ФОРМИ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ В ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ


7.1. Члени Кооперативу можуть приймати участь у діяльності Кооперативу як своєю трудовою діяльністю так і шляхом внесення майна або коштів.
7.2. Форми та порядок прийняття участі у діяльності Кооперативу членами Кооперативу визначаються на загальних зборах Кооперативу.

8. МАЙНО КООПЕРАТИВУ, ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ


8.1. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно , фінансові та інші ресурси. Джерелами формування майна кооперативу є: 
8.1.1. вступні, членські та цільові внески, паї та додаткові паї його членів (асоційованих членів);
8.1.2. майно, майнові права, тощо добровільно передані кооперативу його членами;
8.1.3. інші надходження, не заборонені законодавством.
8.2. Кооператив є власником земельних ділянок, будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів (асоційованих членів), а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
8.3. Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу;
8.4. Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.
8.5. Пайовий фонд складають паї (у тому числі додаткові) членів (асоційованих членів ) кооперативу.
8.6. Неподільний фонд створюється за рахунок вступних внесків членів (асоційованих членів) кооперативу, а також відрахувань від доходу кооперативу, розмір яких встановлюється загальними зборами членів кооперативу.
8.7. Резервний фонд створюється для покриття можливих втрат (збитків) в розмірі та порядку які встановлюються загальними зборами членів кооперативу.
8.8. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності використовується за рішенням голови кооперативу.
8.9. Розпорядження пайовим, неподільним та резервним фондами здійснюється в порядку який встановлюється загальними зборами членів кооперативу.
8.10. Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність відповідно до Земельного кодексу України.

9. ПРИПИНЕННЯ КООПЕРАТИВУ


9.1. Припинення кооперативу здійснюється шляхом його ліквідації чи реорганізації відповідно до законодавства.
9.2. Для проведення припинення кооперативу загальні збори його членів призначають ліквідатора, який здійснює усі передбачені законодавством дії, визначають строк для пред’явлення вимог кредиторами та затверджують ліквідаційний баланс, визначають порядок розподілення майна кооперативу між його членами.
9.3. При припиненні кооперативу після погашення вимог кредиторів майно кооперативу розподіляється між його членами (асоційованими членами) в натурі пропорційно розміру їх паїв, без винагороди.
9.4. Майно неподільного фонду не підлягає розподілу між його членами (асоційованими членами) і передається іншій неприбутковій організації або зараховується до доходу держбюджету.ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

Неспірний Олександр Михайлович, громадянин України, паспорт КР 553180, виданий Ленінським РВ УМВС в Чернівецькій області.,  14.09.2004 року.,  що мешкає за адресою  м.Чернівці,вул.Червоноармійська,буд.5,кв.2. Ідентифікаційний номер 2813545831._______________

Категорія: Житлово-будівельний кооператив | Опубліковав користувач: Celvin (17 Вересня 2012)
Перегляди: 17120 | Рейтинг: 0.0/0
Кооперативний рух Кооперація у світі Кредитний кооператив
Сільськогосподарський кооператив Споживчий кооператив Виробничий кооператив
Житлово-будівельний кооператив Людина Стартап
Кількість коментарів: 0
Коментувати можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]